Closing Chant

 

After the Dedication of Merit

One May Chant

 

Thayata

Oam Dharai Dharai Bhan Dharai Swa Ha

Jaya Jaya Siddhi Siddhi Pala Pala

Ah Ha A Sha Sa Ma

Ma Ma Koling Sa Men Ta